redningsstation.php
Låningssvejen ved vintertide
Maandø museum
& lokalarkiv


Redningsbåden på øvelse 26. august 1924.

Redningsbåden på øvelse 26. august 1924.

Ca. 1940.

Fra 1950-erne.

Vagtskuret, der blev benyttet, når mandskabet holdt udkig.
Fra ca. 1956.

Redningsstationen 2008.Her er flere billeder
med relation til redningsstationen.


Redningsstationen

Af Jeff Nielsen

Redningsstationen på Mandø blev oprettet i 1912 og nedlagt i 1961.


Aktiviteten for redningsbåden på Mandø var ret begrænset. Den reddede i 1919 tre mand fra druknedøden, da fiskekutteren "Valborg" forliste. Derudover deltog den i et fåtal mindre aktioner.1912 Redningsstationen oprettes

I Sorte bog er der for 1912 noteret

Efter at Beboerne på Mandø nogle Gange havde ansøgt om at faa oprettet en Redningsstation på Øen, blev i Rigsdagssamlingen 1911 - 12 Pengene bevilget til en saadan.
Opførelsen af Baadhuset blev overdraget Ove Jørgensen af Mandø.
Fra 1 Oktbr blev Redningsstationen oprettet og efternævnte Mænd blev antaget.
J. Vith som Opsynsmand
P. H. Nielsen som Baadformand
Theodor Hansen
Christian Johansen
Claus J. Hansen
Peder H. Pedersen (junior)
Claudi Hansen
Hans Bunde Hansen
Harald Jørgensen
Jes M. Hansen
Niels P. Lindberg som Baadmænd.Der var således 11 mand ansat ved redningsstationen. 1 opsynsmand samt selve bådmandskabet på 10 mand.

Mandskabet skulle gå vagt og holde udkig 1 mand ad gangen i 4 timer, når vindstyrken var 6 eller derover.
Desuden blev der holdt en øvelse hvert kvartal. I oktober foregik den om natten.

I anledning af stationens 25-års jubilæum blev der i Mandø-Posten bragt en omtale af Redningsstationens materiel og virke.
Du kan læse den her. Mandø-Posten nr 8.


1914 er redningsbåden i aktion for første gang
Sorte bog skriver:

24/10 observeredes et Barkskib i Bankerne. Den 25. Formiddag gik Redningsbaaden ud til Skibet, men da Vinden var flov og Søen rolig blev Mandskabet ombord. Barkens Navn var "Sigurd" og hjemmehørende i Norge, kom bugserendes fra Hamborg men tog Landet for nær formedels tyk og taaget Vejr. Skibet var ladet med Stykgods for ordre til Christianssand i Norge. Den 26. Aften kom Skibet af Grunden ved hjælp af tydsk Orlogsbaad. 3 Mand af Bjergelavet herfra Øen medfulgte til Norge.


Du kan læse Hans H. Jørgensens beretning om den ufrivillige rejse til Norge her. Mandø-Posten nr 17.


1919 Redningsbåden redder tre fiskere
Sorte bog skriver:

Den 20. April (Paaskedag) drev e Fiskerbaad fra Fanø (1 Haj) med en Storm fra Nordvest ind på Vestsiden af Hans Lausens Jord. Redningsbaaden herfra gik ud til den og tog Mandskabet, som bestod af 3 Mand med i Land. Senere kom Baaden ud igen.

En haj er en type fiskekutter beregnet til fiskeri med snurrevod.

I artiklen om redningsststionen ved dens 25-års jubilæum fortælles, at denne aktion fandt sted i 1920. Det er en fejl.
Hjemmesiden mitfanoe.dk fortæller at der i påskestomen skete tre strandinger, to på Fanø og "Valborg" på Mandø.

”Valborg” var hjemmehørende i Nordby, den ejedes af fisker Jens S. Jensen og førtes af skipper N. Nielsen. Årsagen til strandingen var maskinproblemer. Man kastede anker, men i det hårde vejr kunne ankeret ikke holde, og den mistede både anker og kæder. Besætningen fra alle tre kuttere blev reddet og senere blev de taget af grunden.

1921 Stranding ud for Møllen
Sorte bog skriver:

Den 23de Oktober strandede Evert af Hamburg. Skibets navn Cecar. Skibet var paa Rejse Fra Esbjerg til Husum med Stykgods men (lå) under en Nordveststorm til Ankers under Kjeldsand Hvor den mistede Anker og Kæde og drev ind paa Grønningen Vest ud for Møllen. Skibet blev Dagen efter af Kaptajnen solgt til Martin Bundesen, J. J. Jensen og Anker Jørgensen for 1500 Kr.


Redningsbåden var ikke i aktion ved denne lejlighed.

Her kan du læse en beretning om strandingen Mandø-Posten nr 57.

1929 Stranding
Sorte bog skriver:

Anden Pinsedag strandede et tysk Motorskib mellem Mandø og Rømø (paa Sønderbankerne) Redningsbåden fra Mandø og Rømø var derude, men da Vejret var godt vilde Mandskabet ikke forlade Skibet.

1950
Redningsbåden gik ud til det hollandske motorskib Refuge, som man havde set kaste anker ud for øen. Skibet havde drevet om på havet i flere dage på grund af maskinskade. Da kaptajnen kun ønskede at få forbindelse med Switzer og blive slæbt til Esbjerg, satte redningsbåden kursen hjemefter.

1954 Undsætter motorbåd med maskinstop
Postbilen var indeblæst på fastlandet, og fire mandøboere valgte derfor at tage hjem til øen med Jønnes motorbåd. Den fik motorstop, og fra båden blussede man om hjælp med Vestkysten dyppet i petroleum.

Redningsbåden gik til assistance og bjærgede de fire ind til øen.
Du kan læse udførligt om begivenhederne her. Mandø-Posten nr 41.

1957 Redningsbåden på eftersøgning
Fra havnen på Esbjerg blev 13. april observeret et lysskær i retning af Ribe. Det blev opfattet som et nødblus.

Det maritime hjemmeværns motorbåd gik ud fra Esbjerg, og ved midnatstid blev redningsbåden på Mandø alarmeret, ligesom redningsbåden fra Sønderho gik ud hen på morgenstunden. Redningsbådenfra Mandø vendte hjem ved 6-tiden, og senere på formiddagen blev eftersøgningen indstillet uden resultat.


1961 Redningsstationen nedlagt
Tiden var efterhånden løbet fra Redningsstationen, og i 1961 blev den nedlagt sammen med en række mindre stationer på Vestkysten.
Redningsbåden blev solgt til Grønlandske Handel, og via Ribe og København kom den til Grønland.
Bådehuset blev solgt til civilingeniør Villum Kann Rasmussen, der ejede grunden, hvorpå stationen er bygget.

1979 Mandø Erhvervsfond overtager Redningstationen
Villum Kann Rasmussen overlod 1979 redningsstationen til Mandø Erhvervsfond.

Siden 1980 har den været benyttet til salg af diverse hobbyarbejder, souvenirs m.m. til turister, bestyret af Ingeborg Jørgensen, Mandø.

2010 Redningsstationen overdrages til Mandøhuset.
Mandø Erhvervsfond overdrog 2010 redningsstationen til Mandø museum.