Uddrag af Mejers kort over Vadehavet 1643
Mandø
Museum og Lokalarkiv

Mandø Museum og lokalarkiv

Lokalarkivet indsamler og opbevarer forskelllige arkivalier vedrørende Mandø. Desuden en del ældre billeder. Både originale og scannede, hvoraf hovedparten kan ses på disse sider.
Billeder og dokumenter kan fortælle om Mamdø. Ligger du inde med sådanne, vil vi derfor gerne lade dem indgå i arkivet i original eller scannet form.

© Mandø lokalarkiv

Du må gerne benytte lokalarkivets billederne i et begrænset omfang til helt private formål, og hvis du nævner Mandø lokalarkiv som kilde. Enhver anden gengivelse af disse sider eller dele heraf, tekst eller billeder, er kun tilladt med lokalarkivets udtrykkelige tilladelse ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Det må således ikke benytte tekst eller billeder til offentliggørelse på internettet, herunder Facebook.

I lokalarkivet vælges mellem

1. Mandø før i tiden
Her kan du læse om skolevæsenet på Mandø, om redningsstationen, trafikforholdene mellem øen og fastlandet mv.

2. Mandø huse og deres beboere 1800 - 2000.
Alle personoplysninger fra bogen af samme navn, slægtstavler og billeder.