samaritter på Mandø
Mandøboere 1800 - 2000
Mandø museum & lokalarkiv
Halløj der
-->

Her er omtale af godt 1400 mandøboere siden omkring 1800
Mange af dem kan du se billeder af.


Du skal starte med at søge en person frem her ' eller ved at vælge ovenover i menuen.

Andre billeder finder du under menuen "Mandøbilleder"

Fejl. Den omfattende databasa er næppe fejfri.
Hvis du finder fejl eller mangler af den ene eller anden slags, beder vi om, at du fortæller os det.

Hjælp os videre. Mange steder mangler vi oplysninger. Det vil glæde os, hvis du kan hjælpe.

Personoplysningerne.

Den database , der søges i, er dannet af oplysningerne i bogen "Mandø - Huse og deres beboere - 1800-2000." af Jeff Nielsen. Den blev hurtigt udsolgt efter udgivelsen i 2011 og trods flere opfordringer ikke genudgivet.
Bogens forord slutter således:
Endelig er det mit håb, at person- og husregisteret kan være basis for andre beskrivelser af Mandø de sidste 200 år. Til eksempel forekommer det mig oplagt at kæde de to registre sammen med Museets store og forhåbentligt voksende samling af scannede og originale fotografier.
Det er nu sket samtidig med, at det er blevet muligt at undersøge mandøboeres slægtsforhold. Flere andre muligheder kommer senere til.

Personoplysninger om navn, datoer for fødsel, giftermål og død kommer alle fra offentligt tilgængelige kilder som kirkebog og folketællinger. Desuden fra Mandøposten og mandøboeres egne oplysninger.
Billederne er givet eller scanet til Lokalarkivet med henblik på, at de kan ses af alle med interesse herfor.

Ønsker du at gære indsigelse mod et billede eller en oplysning, så kontakt os endelig.
jeffn@jeffn.dk 91530441