index .php
Låningssvejen ved vintertide
Mandø Museum
& Lokalarkiv
hjuw3schools.com
Mandø Museum
et skipperhjem fra 1800-tallet.

Mandø museum

Af Lisbeth Bunde

- et skipperhjem fra 1800-tallet.
Mandø Museum er for størstedelen indrettet, som om skipperfamilien lige er ude et øjeblik

- a shipmaster’s homhe 19th century.
Mandø Museum appears for the most part arranged as a shipmaster’s home.

- ein Kapitänshaus aus dem 19. Jahrhundert.
Mandø Museum ist grösstenteils als Schifferheim eingerichtet.

Mandø museum

Mandø Byvej 5, Mandø, 6760 Ribe
www.mandoemuseum.dk
mail@mandoemuseum.dk
tlf/phone/tel. +45 61 31 95 02

Museets åbningstider afhænger af bussernes ankomst- og afgangstider i sommersæsonen.

Opening hours are merging with arr. and dep. of the Mandø Busses in the summer season.

Die Öffnungszeit ist in der Sommerzeit und ist von den Gezeiten und den Wattenmeerbus-Fahrplänen abhängig .


Søfartskulturen
Mandø var i 1800-tallet en del af den danske søfartskultur.
Mændene stod til søs med de store sejlskibe, og så snart drengene var konfirmerede, tog de med. Mange genstande i huset f.eks. kikkert, sekstant og kompas vidner om søfartslivet. I den første stue ”æ dons”, ses også de flotte hjembragte fliser fra Holland.

Konerne, børnene og de gamle tog sig af et lille landbrug, mens manden var på farten. Man var selvforsynende størstedelen af året.

I stuerne mærker man atmosfæren derhjemme. Kvinderne, som ses i Mandødragter, måtte holde sammen. Ind imellem var der tid til en snak om glæder og bekymringer og en kaffetår i ”æ kø’n dons”.

Bekymringerne handlede om mændene og drengene. Kom de hjem igen? Skete der forlis, ulykker eller blev de syge? En Familietragedie fortæller om briggen ”Helen” og dens besætning. Kaptajnen, to sønner og en svigersøn blev syge af gul feber og døde i Brasilien. Kun den 15-årige Theodor kom hjem i live. Han druknede i Biscayen et par år senere på rejse til Spanien med saltfisk fra Island.

Maritime Culture
During the 19th century Mandø was a thriving seafaring island.
The men stood out to the sea with the big sailing ships, and as soon the boys were confirmed, they joined them. Many articles in the house e.g. binoculars, sextant and compass bear witness of life at sea. In the first living room “æ døns” you find the beautiful tiles, brought home from Holland.

Housewives, children and old people ran a small scale farming, while husbands were on the move. Families were self-supporting for the most part of the year.

Feel the atmosphere in the living rooms. Housewives, here seen in the local Mandø costume, sticked together. Now and then time for at chat about good times and bad times over a cup of coffee in “æ køn dons” “the best parlor”. Worries about husbands and boys. Would they return? Were they in danger of shipwreck, accidents or diseases?

A Family Tragedy relates to the brig “Helen” and her crew. The captain, two sons and a son in law caught yellow fever and died in Brazil. Only 15 year old Theodor returned alive.

Seeschiffahrt.
Mandø war im 19. Jahrhundert auch ein Teil der dänischen Seeschiffahrt.
Sobald der Winter vorüber war, zog es die Männer wieder zur See - und nach ihrer Konfirmation mussten auch die Söhne mit. Fernglas, Sextant und Kompass sind Erinnerungsstücke an dieses Leben. Die Kacheln in der Eingangstube - im Döns- brachten Seeleute aus Holland mit.

Während die Männer zur See fuhren, versorgten Frauen, Kinder und die Älteren die Landwirtschaft. Man war ja grösstenteils selbstversorgend.

Man kan die Atmosphäre im Heim erahnen. Die Frauen - hier in Mandötracht – unterhalten sich gerade uber ihre Männer und Söhne und hoffen, dass sie gesundt wieder nach Hause kommen.

Eine Familientragödie berichtet von der Brigg ,,Helen” und deren Besatzung: der Kapitän, zwei seiner Söhne und ein Schwiegersohn erkrankten und starben in Brasilien an Gelbfieber. Nur der 15-järige Theodor überlebte und kam wieder nach Hause.


Køkken, bryggers og værksted.
I køkkenet står det gamle brændekomfur, og man kan kigge ind i ”æ glashus” og som gæst beundre de fine kopper, drikkeglas og sølvtøj.

I bryggerset er den store gamle bageovn, som gav brød og kager - og sammen med komfur og bilæggerovn varme til huset. Bageovnen er istandsat og fungerer. I værkstedet findes redskaber og værktøj.

Hvor der tidligere var stald, er nu indrettet separate udstillinger:


Det maritime rum
Her ses meget flotte modeller af sejlskibet ”Anna” og everten ”Karen af Mandø”. Everten er et fladbundet skib, som sejlede i Vadehavet og bl.a. transporterede fragt til og fra øen.

Der fortælles også om Redningsvæsenets historie med genstande og billeder, og om dramatiske begivenheder og forlis ved Mandø.

Historier fra 2. Verdenskrig
Den lidt nyere historie bidrager med fortællingen om mange nedskydninger omkring Mandø af allierede fly under 2. Verdenskrig. Beretningen om Halifax V DK 261 er også en dramatisk fortælling om besætningens skæbne - og uniform, støvler og faldskærmstaske, som de efterlod sig.
Og om mandøboere, som var villige til at hjælpe de overlevende.

Redningsstationen
Redningsstationen fungerede som redningsstation fra 1912 til 1961. Redningsbåden solgt til Grønland. På redningsstationen er der i turistsæsonen skiftende udstillinger.


Kitchen, Scullery, Workshop
In the kitchen the old wood fire range.

Have a look into “æ glashus” and admire cups, drinking glasses and silver.

In the scullery the big old stove. Used for baking bread and cakes, and together with the kitchen range heated the house. The stove is restored and working.

In the workshop various implements and tools.

Previously the stable. Now with separate exhibitions.


The Maritime Room
Magnificent models of the sailing ship “Anna” and the evert “Karen of Mandø”. An evert is a flat bottomed wessel, adapted for the shallow water of the Wadden Sea, and bringing freight to and from the island. History of life-saving service and dramatic events and shipwrecks around Mandø, told through objects and pictures.


Stories from World War 2
Recent history contributed with accounts of many allied bombers shot down over Mandø during World War 2.

The report on Halifax V DK 261 is also a drama about the fate of the crew, and visualized by artifacts such as uniforms, boots and parachute bags, which they left behind.

And about the locals, who willingly helped the survivors.


The Saving Station
The Saving Station was built in 1912 and ended in 1961. The saving boat was sold to Greenland.

Now there are different exhibitions in the summer season


Küche, Hauswirkchaftsraum und Werkstatt

In der Küche steht der alte Herd und im ,,Glashaus” kann der Gast die feinen Tassen, Trinkgläser und Silberbestecke bewundern.

In der Hauswirkchaftsraum steht der grosse Backofen für Brot und andere grössere Gerichte. Der ist übrigens voll funktionsfähig.

In der Werkstatt sind verschiedene Geräte und Werkzeuge.

Da wo früher einmal der Viehstall war, sind jetzt Sonderausstellungen.


Der maritime Raum. In diesem Raum befinden sich die Modelle des Segelschiffes ,,Anna” und das schöne Modell des Ewerts ,,Karen aus Mandø”. Der Flachboden des Ewerts ermöglichte diesen Schiffen, im Wattenmeer ohne Schade bei Ebbe auf Grund liegen und dann bei Flut weiterfahren zu können.


Geschichte der Seenotstation und dramatischen Ereignissen und Schiffswracks in der Nähe von Mandø, erzählt durch Objekte und Bilder.


Mandø und der 2. Weltkrieg
Im 2. Weltkrig wurden im Wattenmeer bei Mandø alliierte Kampfbomber von der deutchen Luftabwehr abgeschossen.
Der Bericht über Halifax V DK 261 ist eine dramatische Erzählung. Die Inselbewohner halfen den überlebenden. Uniform, Stiefel und Fallschirmrucksack verblieben auf der Insel.


Seenotrettungsstation
Die Seenotrettungsstation war in 1912 gebaut und funktionierte bis 1961.
Das Rettungsboot wurde an Grönland verkauft.
In der Sommerzeit gibt es Sonderausstellungen in der Seenotrettungsstation.Foreningen Mandøhuset
Mandø museum, samt Redningsstationen og Lokalhistorisk Arkiv ejes og drives af Foreningen Mandøhuset, som er en selvejende forening.
Museet vidner om, at mandøboere og efterkommere har lagt energi og engagement i at bevare bygningerne, genstande, dokumenter, fotos og historier til minde om deres forfædre og til stolt fremvisning til øens gæster.


The Association Mandøhuset
Mandø museum, Life Saving Station and Local Historical Archieve are owned and run by Association Mandøhuset, which is a private foundation.
The museum bear witness of locals and descendants, having put energy and engagement into preservation of building, articles, documents, photos and stories, to retain the memory of their ancestors, and proudly display it to visitors.


Verein Mandøhuset
Der Verein Mandøhuset ist eine eigenbesitzende Institution. Mandø Museum, Seenotrettungsstation und das lokalhistorische Archiv gehören dem Museum und werden auch von diesem verwaltet. Das Museum bezeugt, das die Bewohner der Insel und deren Nachkommen Energi und Engagement hineingelegt haben. Gegenstände, Gebäuden, Dokumente, Bilder und Erzählungen zur Erinnerung an Ihre Ahnen eingesammelt haben, um sie nun stolz den Besuchern vorzeigen zu können.

Besøg Mandø lokalhistoriske arkiv

klik her

Her fortælles om Mandø før i tiden
Skolevæsenet
Redningsstationen
Trafik mellem Mandø og fastlandet
Mejeriet

Mandøs huse og alle deres faste beboere 1800-2000 omtales
Illustreret med mere end 1000 billeder
Med et enkelt klik fremstilles en slægtstavle og med yderligere et par klik kan du se om to personer er i slægt med hinanen.