Oldefar med de syv ældste børnebørn
Mandø museum & lokalarkiv


Der er 17 billeder.



Id Billede 486
B0214.jpg

Fra ?
Peder With kører ajle.
Id Billede 590
AP0006.jpg

Fra ?
Carl uddeler vejer lam. AP på vægten.



Id Billede 773
B0234.jpg

Fra ?
Angiveligt Claudi Hansen.
Er det ham?
Jeg synes ikke det ligner ham.
Id Billede 47
1926_001.jpg

Fra 1926
P. H. Andersen slår hø sønden kirken. Bag hestene Mandø Kirkevej 4 og til højre hans ejendom, nr 8, Knalderup.



Id Billede 1297
LH0025.jpg

Fra sidst i 1920-erne, skøn.
Knud Hansen med sit studespand.
Id Billede 49
193x_002.jpg

Fra ca. 1933
P. H. Andersen med et læs hø på byvejen.



Id Billede 488
B0216.jpg

Fra 1930-erne
Knud Hansen forker hø til Jørgen Jørgensen, Jønne,
Id Billede 591
AP0007.jpg

Fra 1930-erne skønnet.
Knud Jensen Hansen med sit studeforspand.



Id Billede 768
B0191.jpg

Fra ca. midten af 1930-erne
Sine og Christian Hjort
Id Billede 617
HA0110.jpg

Fra ca. 1937
Meta og Jef Andersen kører hø.



Id Billede 375
AP0002B.jpg

Fra sidst i 1930-erne
Knud Jensen var den sidste på Mandø, der kørte med stude. Indtil 1946. Her med børnene Anders Peder, Karen Margrethe og Tage.
Id Billede 2161
EM3202.jpg

Fra 05-02-1941
P. H. Andersens får har taget godt for sig af høstakken.
Foto: Vinterlæge Emil Frederiksen



Id Billede 213
PP0004.jpg

Fra ca. 1943
En kalv dier Carl Pedersens hest, Grethe, med Prins på ryggen.
Id Billede 89
B0015.jpg

Fra ca. 1950
Peder With kører ajle ud.



Id Billede 205
AP0001.jpg

Fra 1950-erne
A.P Hansen
Id Billede 613
HA0080.jpg

Fra 1950-erne
Peder H. Andersen



Id Billede 965
mus_06_27.jpg

Fra 1958
Det nye mejeri bygges, og det gamle flyttes til Hjerl Hede.