billedmenu php


Mandøbilleder er under omlægning og ændring
Nogle sider kan derfor være mangelfulde


Søg blandt mere end
1000 billeder

Vælg på den vandrette menu herover.


Hjælp

Mange billeder mangler vi oplysninger om.
Hvis du støder på billeder, du ved mere om, eller hvis du mener, oplysningerne er fejlagtige eller kan gøres mere nøjagtige, så giv os endelig besked.

Mange billeder på disse sider er desværre i en dårlig kvalitet. Har du det tilsvarende billede i en bedre kvalitet, så lad os låne det til scanning.

Send mail om billeder


Billeder og dokumenter fra Mandø efterlyses

Har du billeder og dokumenter fra Mandø, ældre breve eller andet, der kan fortælle om livet på Mandø, er museet og lokalarkivet interesseret.

© Mandø lokalarkiv

Enhver gengivelse af disse sider eller dele heraf, tekst eller billeder, er kun tilladt med lokalarkivets udtrykkelige tilladelse ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Det er således ikke tilladt at benytte tekst eller billeder til offentliggørelse på internettet, herunder Facebook.

Billederne må benyttes i begrænset omfang til privat brug, hvis Mandø lokalarkiv, www.mandoehuset.dk anføres som kilde.


Vi vil gerne kunne vise mange flere billeder

Må vi låne dine billeder?

Tænk på lokalarkivet, når I falder over ældre Mandøbilleder. Der ligger masser af dem rundt omkring i skuffer og album. Og der er jo ingen, der har glæde af dem, hvis de ikke bliver vist frem og bare forsvinder hen ad vejen.

Vi skal blot låne billederne for at scanne dem, og det lider de på ingen måde skade af.

I vil sagtens kunne se, at der er forskel på, hvad der kommer ud af billederne. Men det gør intet, at de er små eller falmede og ridsede.

Du må meget gerne skrive op, hvad billedet forestiller, hvornår det er taget osv.

Hvis billederne ikke mere har interesse for jer, modtager lokalarkivet dem gerne.

Billeder der overlades til lokalarkivet eller udlånes til scanning kan efterfølgende gøres tilgængelige på lokalarkivets hjemmeside, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Billeder til scanning kan afleveres i museet

Eller kontakt Jeff Nielsen
telf 86 15 30 97
Kalendervej 25
8210 Århus V
mail jeffn@jeffn.dk


Tak for lån af billeder til

Holger Andersen
Lars Borberg
Lisbeth Bunde
Verner Bundesen
Ellen Christensen
Tove Christensen
Eline Clausen
Anders Peder Hansen, AP
Børge Hansen
Lilly Hansen
Erik Nygaard Hansen
Lena og Svend Hausted
Herta Jørgensen
Ingeborg Jørgensen
Osvald Jørgensen
Ivan Lauridsen
Anni Locher
Lars Lorenzen
Sigurd Michaelsen
Henrik Munck
Karen Marie Nielsen
Peder Pedersen
Eigil Poulsen
Lotte Stensig
Lily Thodsen
Leif Tougaard


Vi vil gerne kunne gøre denne liste meget længere!!

Opdateret d. 04,11.2018